Skip to content

WHT heeft veel vertrouwen in haar producten. Naast de wettelijke garantietermijn van zes maanden geven wij ook nog twee jaar garantie op overmatige slijtage, verankering van de pool en verankering van de rug van het tapijt, wanneer deze het gevolg zijn van een fabricagefout. De garantie is aflopend. Bij normaal gebruik van uw karpet tapijt is er sprake van waardevermindering gedurende de gebruiksperiode. Daarom wordt bij aanspraak op garantie uitgegaan van een jaarlijkse afschrijving van 40 % van de waarde van het karpet per jaar. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Shading en soortgelijke optische effecten die het gevolg zijn van poolomloop kunnen nimmer grondslag zijn voor een klacht. Geringe kleurafwijking t.o.v. de kleurstalen kan voorkomen en dient, binnen redelijke grenzen, geaccepteerd te worden. 

Er kan geen sprake zijn van garantie, indien: 

• De geleverde goederen niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden 
• De ondervloeren niet blijvend droog of goed zijn 
• Slechte zorg, reiniging of behandeling van het materiaal sluit elke reclamatie uit en doet de garantie vervallen 
• Er sprake is van normale slijtage 
• De wederpartij niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan 
• Zonder onze toestemming door derden herstellingen of andere werkzaamheden zijn verricht 
• Aan de leverantie andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.

Bijkomende garanties die zijn afgegeven door de fabrikanten van WHT gelden ook voor de wederpartij. Indien de fabrikant van de geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zullen de eventuele fabrieksgaranties in werking treden en wordt daarnaar gehandeld. Ook kunnen wij zelf het gebrek herstellen. De wederpartij moet hiertoe wel gelegenheid toe geven. Doet wederpartij dit niet dan vervalt ieder recht op garantie.